Ditari i udhëtimit

Ditari i uhëtimit shërben për regjistrimin e udhëtimeve. Mund të përdoret për qëllime tatimore lidhur me caktimin e udhëtimeve në projekte. Aty regjistrohen destinacioni, arsyet e udhëtimit, kilometrat, dita/koha, etj. Ekziston edhe një ditar i udhëtimit Symbian-App ku ju jeni mund të plotësoni të dhënat. Një iOS dhe Android-App përkatës janë në process të zhvillimit. Për partnerët tanë është në dispozicion integrimi i një regjistruesi automatik GPS. Ditari duhet të jetë i pandryshueshëm për të zbatuar rregulloret e vlefshme. Shënimet e pasakta mund të anulohen - këto ndryshime duhet të jenë të kuptueshme më pas.

Bashkëqasja në skedarë

Skedarët në menaxhimin e bazës së të dhënave personale ose të kompanisë mund të ndahen me të tjerët (bashkëqasje). Përveç kësaj ju duhet të shtoni një emër marrës, një e-mail adresë, dhe si opsionale një datë përfundimi dhe një tekst. Duke përdorur këto të dhëna, do të gjenerohet një e-mail me një vegëz. Ky e-mail dërgohet në një e-mail adresë të dhënë. Nëse pranuesi i e-mailit ndjek këtë, skedari i dërguar hapet në një shfletues ose do të ofrohet për t'u shkarkuar. Kjo ndryshon sipas llojit të skedarit dhe mjedisit të marrësit se si do t’i trajtojë skedarët. Formatet e skedarëve të Verpura-s mund të ndahen gjithashtu si të shkruajtshme - atëherë marrësi mund të modifikojë skedarin. Një pjesë mund të përfundojë thjesht në pasqyrën e skedarëve me bashkëqasje - atëherë qasja është e bllokuar. Ky akses gjithmonë ndodh në versionin më të fundit të skedarit - duke dërguar ndryshimet pas përfundimit të veprimit, vegëza do të mbetet ajo e tanishmja. Nëse një dosje jepet për bashkëqasje, ajo do të paketohen si ZIP dhe pastaj do të ofrohet shkarkimi.

Skedarët

Verpura përfshin menaxhimin e skedarëve në kuadër të tërë kompanisë dhe atyre personale. Përdoruesit mund të ruajnë skedarët në mënyrë të kategorizuar. Për më tepër edhe dosjet mund të krijohen. Tashmë janë dhënë dosje në dispozicion nga sistemi i cili përfshin disa skedarë si faturat, ofertat, fletë-dërgesat, etj. Për çdo projekt, produkt, kontakt etj. do të krijohet një dosje dhe pastaj skedarët mund të ruhen aty. Qasja në këto dosje është e mundur në modulet përkatëse (menaxhimi i projektit, menaxhimi i mallrave, menaxhimi i kontakteve etj.), ose në modulin e menaxhimit të skedarëve. Dosjet mund të transmetohen gjithashtu përmes html, Java-Applet dhe Flash. Megjithatë, menaxhimi i tërë skedarëve mund të integrohet nga WEBDAV në skedarin e shfletuesit të sistemit tuaj operativ. Këto të dhëna mbrohen gjithashtu nga Verpura ‘back-up’ automatik i përditshëm i të dhënave. Modeli i qasjes "Start-Up" përfshin vetëm një menaxhim të skedarëve të tërë kompanisë për një kompani të përbërë nga një person.

Eksporti i të dhënave

Me eksportimin e të dhënave ju do të merrni një arkiv për ta shkarkuar i cili përfshin të gjitha të dhënat nga menaxhimi i të dhënave dhe gjithashtu nga baza e të dhënave. Sigurisht që jeni në gjendje t'i shkarkoni këto të dhëna individualisht. Me shpenzimet e pronarit do t'ju dërgojmë të dhënat tuaja në CD ose DVD ose VOL. Opsionale është edhe ‘back-up’ i të dhënave në terminalet tuaja. Në këtë mënyrë të gjithë të dhënat do të ruhen në pajisjen tuaj të përditshme. Në këtë rast ne kemi nevojë për një qasje FTP ose SFTP në hapësirën dëshiruar ku të dhënat do të ruhen. Në varësi të hapësirës në dispozicion, ne bëjmë të gjithë ‘back-up’ në terminalin tuaj ose edhe vetëm ‘back-up’ të veçanta. Për më tepër, gjithashtu është i mundur një ‘backup’ përmes sinkronizimit. Në këtë mënyrë vetëm modifikimet do të transferohen çdo ditë në hapësirën tuaj.

Parametrat

Verpura mund të personalizohet për t'iu përshtatur nevojave të kompanisë suaj. Për këtë ju keni disa mundësi të ndryshme - Ju mund të konfiguroni preferencat tuaja të gjera të kompanisë dhe preferencat për përdoruesin tuaj Verpura. Ju gjithashtu mund të ndryshoni paraqitjen e dokumenteve të krijuara nga Verpura. Mundësitë për të përshtatur preferencat tuaja po zgjerohen vazhdimisht. Nëse mungon diçka këtu, na kontaktoni. Verpura Premium mund të personalizohet dhe përshtatet me nevojat e kompanive tuaja dhe gjithashtu përshtatet për të punuar me programet tuaja ekzistuese.

Libri i arkës

Libri i arkës ndihmon për të menaxhuar paratë e imëta. Në këtë mënyrë ju mund të regjistroni të gjitha të ardhurat dhe shpenzimet. Është gjithashtu e mundshme që të krijohen raporte ditore për të kontrolluar lehtësisht bilancin e parasë. Për më tepër, mund të merren parasysh defektet ose stoqet e tepërta. Libri i arkës është i lidhur së bashku me modulet e tjera të Verpura-s. Për shembull, nëse një pagesë me para të gatshme vjen nga një faturë, ajo shënohet në librin e arkës. Libri i arkës duhet të mbetet i pandryshueshëm që të plotësojë rregullat që zbatohen. Shënimet e pasakta mund të anulohen - këto ndryshime duhet të jenë të kuptueshme më pas.