micro 500 verpura

Vjen së shpejti: Bleni ‘cloud’ tuaj personal!

Përparësitë e Verpuras private:

  • Die Mitarbeiter können Verpura ohne Internetverbindung, über das lokale Netzwerk verwenden und darauf zugreifen.
  • Sie können Sicherungen selbst in Ihrem Unternehmen oder mit der Cloud-Sicherungs-Lösung durchführen. Sie entscheiden, wo Ihre Daten sein sollen.
  • Erreichen Sie Verpura und alle Dateien physikalisch bzw. direkt über Ihren Server.
  • Wenn Sie möchten, können Sie Ihre Dateien über das Internet von jedem Gerät und von überall auf der Welt erreichen.
  • Einfach einzustellen und zu verwenden, da Verpura bereits installiert geliefert wird.
  • Punonjësit mund të qasen dhe të përdorin Verpura edhe nëpërmjet rrjetit lokal, pa pasur lidhje interneti.
  • Ju mund të bëni vet ‘backup’ brenda kompanisë suaj ose përmes zgjidhjes së backup-it në ‘cloud’. Ju vendosni vet se ku duhet të jenë të dhënat tuaja.
  • Qasuni në ‘Verpura’ dhe tek të gjithë skedarët tuaj, fizikisht ose direkt nga serveri i juaj.
  • Nëse dëshironi, ju mund të qaseni në skedarët tuaj nëpërmjet internetit nga çdo pajisje dhe nga kudo në botë.
  • Është e lehtë për t’u startuar dhe ekzekutuar, sepse Verpura vjen tashmë e instaluar.

Për çmime dhe më shumë informata na kontaktoni!