Рахунки

У Verpura є три різні типи рахунків: рахунки для проектів або угод, рахунки для наявних контактів та рахунки для готівкового продажу. Для цих типів рахунків можна налаштувати відповідні шаблони. Крім того, можна створити кілька різних шаблонів — наприклад, один для друку у тексті листа, а інший для друку як додаток до листа. Рахунок можна редагувати аж до моменту, коли він отримає номер. Після цього рахунок можна лише скасувати або внести до нього інформацію про оплату. Після оплати рахунку про це з'явиться запис у відповідному документі, який далі можна передати податковому консультантові або бухгалтерові. Модуль має також багато додаткових функцій, таких як задання акційних пропозицій на кшталт «5 + 1 у подарунок» чи інших знижок, визначення відповідності складських запасів тощо.

Кредитні ноти

Кредитні ноти можна створювати безпосередньо з рахунків-фактур або незалежно від них. Кредитна нота може стосуватися всього рахунку або окремих позицій. Шаблон кредитної ноти можна повністю налаштувати; також можна створити два шаблони — один для бланку із фоновою емблемою, а інший без неї. Кредитну ноту можна використати як ваучер або для скасування вже виставленого рахунка-фактури.

Оферти

Оферти легко створити з наявних товарів, послуг та доступних запасів. Крім того, можна додати товари та послуги, які ще не занесені у список — це має сенс, якщо вони будуть використані лише один раз. В оферту можна вставити текст, змінити у ній ціни і т.д. Автоматично будуть відображені загальні знижки, знижки для контакту, від постачальника, для конкретної групи товарів тощо. Можна також надати остаточну знижку на всю оферту. Шаблон оферти легко відредагувати — наприклад, додати фоновий логотип компанії. Крім того, можна висвітлити списки усіх оферт окремих користувачів, оферт компанії, відкритих оферт тощо. З оферти легко створити проект, рахунок-фактуру, вихідне замовлення, накладну і т.ін. Оферти можна копіювати, редагувати, надавати до них загальний доступ.

Накладні

Накладну можна створити самостійно або зґенерувати з оферти. Зі створених накладних можна видалити деякі позиції, якщо буде здійснено декілька поставок. Паралельно із створенням накладної система відповідно змінює складські запаси. У накладній можна вказати товари, послуги / бронювання часу та специфікації. Шаблон накладних можна повністю налаштувати з фоновою емблемою або без, і це залежить від того, чи хочете Ви друкувати її на бланку фірми чи на звичайному папері.

Облік документів

У цьому модулі Ви можете збирати найважливіші дані Ваших документів. Ці дані можна щомісячно, щоквартально, щорічно чи у будь-який потрібний момент часу передавати бухгалтерові або податковому консультанту для ведення бухгалтерського обліку. Можливо також додати фотографії чи відскановані копії документів, які бухгалтер чи податковий консультант може потребувати для уточнення деталей. Verpura пропонує також застосунки для Android та іOS, за допомогою яких облік документів Ви можете вести безпосередньо зі свого мобільного телефону, зокрема, завантажувати фотографії документів. Можна задати категорію обліку — наприклад, в Австрії це касовий метод обліку або подвійний запис, а у Німеччині SKR03 і SKR04.

Нагадування про заборгованості

Модуль нагадування Verpura містить до чотирьох різних рівнів нагадування про заборгованості, де останній рівень нагадування призначений для направлення до колекторського агентства. Можна задати періоди між черговими рівнями нагадування. На кожному рівні система створює нагадування, у якому вказує перелік усіх несплачених рахунків та усіх попередніх проігнорованих нагадувань. Ви можете задати відсоткову або фіксовану плату за нагадування кожного рівня. Шаблон нагадування можна налаштувати з фоновою емблемою або без, і це залежить від того, чи хочете Ви його друкувати на бланках компанії чи на звичайному папері.