kontaktediagramde

Kontaktet:mund të caktohen me vetitë e vet-selektuara (= veprimet). Sipas kërkesës ne gjithashtu importojmë kontaktet tuaja.

Publiku:dërgo vetëm informacion që i intereson audiencës tënde. Zgjedhni audiencat tuaja bazuar në veprimet dhe informacionin e lokacionit..

Kontakti:grupet tuaja të synuara përmes buletinit personal të E-mailit (E-mailit grupor) ose me postë. Ose telefononi kontaktet tuaja. Është shumë e rëndësishme që kontakti të mos këputet kurrë. Krijo përkujtues (veprime) ose filtër për të gjitha kontaktet të cilët nuk janë kontaktuar për një kohë të gjatë.

Shitja:ju mund ta bëni së pari një ofertë dhe menjëherë ta fshini atë. Ose krijoni një ofertë dhe prej saj një projekt dhe pastaj e tarifoni këtë. Ju gjithashtu mund të krijoni një projekt pa kuotim dhe pastaj faturën. Fatura mund të gjenerohet drejtpërdrejt edhe nga një porosi e klientit, - nëse është e nevojshme, madje edhe me një fletë-dërgesë. Ju gjithashtu mund të krijoni një faturë për një kontakt direkt.