Notesi

 

Notesat mund të krijohen dhe redaktohen në menunë [Zyra] – [Notesi]

 

notizen1

Figura: maska për krijimin e një shënimi të ri

 

Mundësia e krijimit të notesave ekziston vetëm nëse keni të integruar Office365 në Verpura. Web aplikacioni shfaq shënimet e komponentit të Office365 dhe ju ndihmon të mos harroni terminet, detyrat etj. Kur krijoni një shënim data shtohet automatikisht. Për më tepër, ju mund të theksoni informata të rëndësishme me redaktuesin normal të Microsoft Office. Nëse e keni mbaruar shënimin, mund ta ruani online në server. Më shumë informacion në faqen  www.microsoft.com.