Settings

 

Nën artikullin e menusë [START] - [SETTINGS] ju mund të bëni cilësimet për Verpura. Në përgjithësi, këtu janë katër elemente menu:

 

   -   [START] - [MASTER DATA]: këtu mund të futni të dhënat kryesore të kompanisë suaj.

   -   [START] - [PROFILI EDIT]: këtu mund të ndryshoni të dhënat master të përdoruesit të regjistruar aktualisht.

   -   [START] – [START] - [SETTINGS]: këtu mund të specifikohen cilësimet e kompanisë suaj. Ky artikull i menysë gjithashtu mund të fshihet për përdoruesit sipas kërkesës.

   -   [START] - [ADMIN]: me këtë element menu mund të krijohen përdoruesit e rinj dhe të drejtat e përdoruesve

të ndryshohet. Nëse nuk e keni këtë artikull të menysë, por dëshironi të na kontaktoni

 

Opsionet e vendosjes së Verpura gjithashtu po zgjerohen vazhdimisht - nëse humbas diçka, na kontaktoni. Verpura Premium gjithashtu mund të modifikohet individualisht për ju ose të lidhura me programe të tjera në kompaninë tuaj. Gjithashtu këtu ju mund të këshilloni si ju.

 

 
einstellungen 1
Ilustrim: Cilësimet tuaja vPERPura
 

Në Verpura faturat mund të dërgohen me email. Cilësimet bëhen në "Cilësimet Email".

 

Për të bërë maksimumin e ekranit tuaj, ju mund të konfiguroni Verpura në mënyrë që menuja të shfaqet vetëm kur klikoni në një logo të vogël Verpura në pjesën e sipërme të majtë. Nëse e keni aktivizuar këtë, duhet të rifreskoni faqen një herë pasi të keni ruajtur që ndryshimi të hyjë në fuqi.

 

Sipas Kushtet e Pagesës, mund të vendosni preferencat globale dhe zbritjet. Këto vlera pastaj mund të ndryshohen edhe në kontakte, projekte, oferta, etj. Verpura gjithmonë përpiqet të përdorë vlerat më të përshtatshme - por ju ende mund ta ndryshoni atë në faturë.

 

 

Zahlungskonditionen

 

Sie haben verschiedene Möglichkeiten Ihre Zahlungsbedingungen wie Fälligkeitsdatum von Rechnungen, Rabatte, Skonto usw. zu definieren:

 

 

Einstellungen

 

Die allgemeinste Einstellung Ihrer Zahlungsbedingungen können Sie im Menü [Start] – [Einstellungen] im Reiter „Zahlungsmodalitäten“ festlegen:

 

1 einstellungen

 

 

Kontakte

 

Zusätzlich können Sie für jeden Ihrer Kontakte gesonderte Zahlungsmodalitäten festlegen. Klicken Sie dazu im Menü [Kontakte] – [Übersicht] auf einen Ihrer Kontakte und öffnen Sie den Reiter „Zahlungsbedingungen“:

 

2 kontakte

 

Zusätzlich können Sie hier festlegen, dass ein Kunde Rabatt auf eine bestimmte Produktkategorie bekommt.

Als Standardzahlungsbedingungen für neue Kunden werden die Konditionen aus den Einstellungen übernommen.

 

 

Angebote

 

Sie haben die Möglichkeit den Gesamtrabatt eines Angebot definieren indem Sie diesen am Ende der Seite im Reiter „Summen“ eingeben:

 

angebote

 

Außerdem haben Sie die Möglichkeit für jede Angebotszeile einen gesonderten Rabatt einzugeben:

 

angebote2

 

Vergessen Sie nicht die Änderungen jeder Zeile mit Hilfe eines Klicks auf den Speichern-Button rechts abzuspeichern!

 

 

Projekte

 

Sie können die Zahlungsbedingungen auch für jedes Projekt anpassen. Klicken Sie hierfür im Menü [Projekte] – [Übersicht] auf ein Projekt und geben Sie diese im Reiter „Zahlungsbedingungen“ ein:

 

3 projekte

 

Als Standardzahlungsbedingungen für neue Projekte werden die Konditionen des Kunden übernommen.

Die Rabatteinstellungen gelten auf den Gesamtbetrag aller Rechnungen die aus diesem Projekt erstellt werden.

 

 

Projektbuchungen

 

Zusätzlich haben Sie die Möglichkeit für jede einzelne auf das Projekt verbuchte Ware oder Leistung einen gesonderten Rabatt festzulegen:

 

4 projektbuchungen

 

Sie haben die Möglichkeit entweder einen prozentuellen oder einen fixen Rabatt festzulegen. Vergessen Sie nicht Ihre Änderungen mit einem Klick auf das Speichern-Symbol recht zu speichern.

 

 

Rechnungen

 

Sie haben beim Anlegen einer Rechnung ebenfalls die Möglichkeit die Zahlungsbedingungen nochmals anzupassen. Dieses können Sie im Reiter „Einschränkungen“ festlegen:

 

5 rechnungen

 

Die Standardeinstellungen für die Rechnung werden im Falle einer Projektrechnung aus den Projekteinstellungen, im Falle einer Stammkundenrechnung aus den Kundeneinstellungen und im Falle einer Barverkaufsrechnung aus den Einstellungen übernommen.

 

Nën opsionin e menusë Finanzonline ju mund të ruani të dhënat e qasjes për shërbimin online të zyrës së taksave. Kjo funksionalitet aktualisht punon vetëm në Austri me autoritetet tatimore austriake. Nëse të dhënat janë ruajtur këtu, Verpura mund të dërgojë kthimin paraprak të TVSH-së direkt në zyrën e taksave. Nëse kjo do të rezultojë në një bilanc të kredisë, mund të kërkohet kthimi i pagesës direkt në internet. Më shumë informacion rreth FinanzOnline mund të gjendet këtu.

 

Kur krijohet një produkt i ri, është e mundur të gjenerosh një kod bar. Në cilësimet ju keni disa variante të ndryshme të kodit për të zgjedhur, me metodat më të zakonshme që janë EAN (Numri Evropian i Artiullit)) dhe UPC (Kodi Universal i Produktit) sind.

 

einstellungen 2

Ilustrim: variantë të ndryshëm të kodit

 

Tab "Parametrat për Kujtuesit" është një buton që ju drejton në një faqe tjetër. Këtu mund të bëni cilësimet bazë për lajmëruesit tuaj. Mund të ndryshohet një periudhë e përgjithshme e faljes për të gjithë lajmëruesit (afati i fundit i respiro), kufiri i shumës ose tarifat individuale dhe teksti për secilin nivel të kujtesës. Teksti i kujtesës përmban variablat e paraqitura, të cilat nuk duhet të ndryshohen. Një shembull do të ishte "I dashur {RECIPIENT_NAME}!". Ndryshuesi "{RECIPIENT_NAME}" do të zëvendësohet më vonë në kujtesë me emrin e marrësit! Për secilën kujtesë mund të caktohen përkujtesa dhe shuma të ndryshme. Gjithashtu një sasi kujtese për përqindje është e mundur. Këtu duhet të jeni të kujdesshëm që të mos kërkoni më shumë se sa lejohet ligjërisht.


Verpura mbështet katër nivele kujtese - por niveli i katërt i kujtesës është menduar për transferimin e të dhënave në një agjensi mbledhjeje.

 

einstellungen 3

Figura: Cilësimet e kujtesës

 

 

Për më tepër, ekziston një pikë "stilet e postës së masës HTML". Verpura mund të dërgojë e-mail të personalizuar në grupe të përcaktuara prej tyre. Dërgimi mund të gjendet nën [CONTACTS] - [CIRCULAR]. Kjo veçori është e disponueshme vetëm në Verpura Business dhe Premium. Stylesheet përfshin HTML normale. Nëse aftësitë tuaja të TI nuk janë të mjaftueshme këtu, ne me kënaqësi do t'ju ndihmojmë. Përsëri, ka disa vendmbajtës, të cilat nuk duhet të ndryshohen, kështu që më vonë gjithçka funksionon pa probleme - nëse nuk dëshiron të kesh informacion mbi emailin e përfunduar, mund ta heqësh vendin e rezervimit. Këto janë pra dy tekste sepse teksti i emailit të postës masive futet mes këtyre dy.

 

Në skedën e ardhshme mund të përcaktoni një normë standarde kilometrazhi dhe taksën e shitjes që paguhet për të. Klikoni mbi "Ruaj Cilësimet" për të aplikuar ndryshimet! Në parim, vlera ligjore e përcaktuar nga Rregullorja e Shpenzimeve të Udhëtimit të Konfederatës është specifikuar këtu për hyrjet e reja Verpura. Ju gjithashtu mund të pranoni një shumë tjetër. Kjo pastaj mund të ndryshohet edhe në një projekt

 

Nëse dëshironi të informoheni për mallrat me e-mail kur një pjesë e caktuar është e nënvleftësuar, ju mund ta përdorni këtë faqe në adresën e e-mailit të përdorur. Nëse nuk doni të merrni ndonjë paralajmërim, thjesht lini këtë fushë të zbrazët ose mos hyni në një kufi më të ulët për mallrat.

 

Nën "Strategjitë çmim / kosto" mund të përcaktoni cilat çmime ose kosto, janë propozuar kur vendosni mallra. Mallrat që keni në stok mund të kenë çmime të luhatshme dhe të shitjes. Këtu mund të vendosni se cilat llogari duhet të përdoren për vlerën e magazinës suaj. Kjo gjithashtu mund të ketë efekte në koston e projekteve.

 

einstellungen 4

Figura: Strategjitë Çmimi / Kosto

 

Për më tepër, intervali i regjistrimit për regjistrimin e kohës mund të ndryshohet. Mes 1 dhe 60 minuta mund të ndryshohet. Në varësi të asaj që keni rënë dakord me klientët tuaj, atëherë llogaritet shumë saktësisht, ose rrumbullakuar lart ose poshtë.

 

Ju gjithashtu mund të vendosni tekstin tuaj reklamues për skedarët PDF të gjeneruar. Kjo mund të jetë p.sh. një veprim i vazhdueshëm ose njoftim për një ngjarje, e cila do të shfaqet në secilën formë të gjeneruar.

 

Një tjetër veçori është ngarkimi i logos. Duke ngarkuar logon e kompanisë tuaj, mund të rregulloje PDF-të standarde të krijuara me logon tuaj. Por është gjithashtu e mundur që format e përgjithshme të përshtaten plotësisht në paraqitjen tuaj..

 

einstellungen 5

 Figura: ngarkimi i logos

 

Më pas, ju do të keni mundësi të përfundoni vitin aktual financiar. Nëse klikoni në "Viti i plotë fiskal" dhe pastaj klikoni në "Po" në anën e mëposhtme të sigurisë, nuk do të jeni në gjendje të postoni transaksione biznesi në vitin e vjetër fiskal. Nëse keni bërë një gabim këtu, ju lutemi na kontaktoni - ne mund ta vendosim atë përsëri.

 

Ju lutem vini re se transaksionet e mëtejshme të biznesit mund të vendosen përsëri vetëm nga data e fillimit të vitit të ri fiskal - kjo duhet të pasohet pa një boshllëk. Gjithashtu është e mundur që të krijohet një vit fiskal. Këtu mund të caktoni edhe vlerat fillestare për faturat, ofertat, etj. - për shembull. numri i parë i faturës është numri 1001.

 

Nëse jeni administratori i klientit tuaj dhe keni të drejtë admin, gjithashtu do të shihni një zonë në këtë pikëpamje ku mund të përcaktoni cilësimet e vendit dhe të monedhës për llogarinë tuaj. Siç tregon imazhi i mëposhtëm, të gjitha normat tatimore dhe kategoritë e dokumenteve tuaja, si dhe simboli i monedhës ndryshohen. Para se të ruani cilësimet, do të shihni një mesazh që pyet nëse doni me të vërtetë ta bëni këtë hap.

 

währung und land einstellungen

Figura: Ndryshoni monedhën dhe cilësimet e vendit

 

Në hapin tjetër, modelet e paracaktuara për dokumentet tuaja PDF mund të ndryshohen.

standardvorlagen

Figura: Modifiko shabllonat parazgjedhore

 

Hinweis: Um das Aussehen Ihre Dokumente an Ihren Firmenauftritt anzupassen können Sie in den Einstellungen Ihr Firmenlogo hochladen. Wünschen Sie eine weitergehende Individualisierung können alle PDF-Dokumente die aus Verpura generiert werden an Ihr individuelles Layout angepasst werden. Kontaktieren Sie uns hierfür einfach.

Es ist auch möglich dass Sie selbst diese Vorlagen anpassen. Dazu kommen Sie unter Menü [START] – [EINSTELLUNGEN] im Block [Standardvorlagen bearbeiten] zur Wartungsseite für die Vorlagen:

 

Hier sind für alle in Verpura generierbaren PDF Dateien die Vorlagen hinterlegt. Man hat hier Zugriff auf die Verpura Standard Vorlagen und auf die jeweils aktuellen Vorlagen. Diese können hier verändert werden und das kann auch sofort getestet werden.

Verpura generiert die PDF Dateien durch XSL Transformationen. Das Design wird dabei durch Formating Objects (FO) beigebracht. Nähere Informationen dazu hier. Grob gesagt wird dabei aus einer XML Datei mit den Nutzdaten mit einem Stylesheet eine PDF Datei generiert. Es gibt auch kostenpflichtige Editoren die dabei bei der Gestaltung helfen können. So ein Editor ist z.B. in www.altova.com/XMLSpy integriert.

 

xml 

XML-Datei mit Nutzdaten (z.B. Rechnungsdaten)

+

 xml

XML-Datei mit dem Layout (XSL-Stylesheet)

=

 pdf

Generiertes PDF-Formular (z.B. fertige Rechnung)

 

Die XML-Datei mit den Nutzdaten sieht z.B. so aus (gekürzt):

 

RechnungXML

 Abbildung: XML-Datei mit den Nutzdaten (gekürzt)

 

Die dazugehörige XSL-Stylesheet-Datei sieht dann z.B. wie folgt aus (gekürzt). Darin enthalten sind Verweise der Art xslvalue-of die anzeigen dass an dieser Position ein Inhalt aus obiger XML-Datei eingefügt werden soll.

 

xsl

Abbildung: die dazugehörige XSL-Stylesheet-Date (gekürzt)

 

Daraus wird dann das fertige PDF-Formular generiert. Man kann diese XSL Datei beliebig verändern und die Änderungen auch testen bevor man das dann durch Klick auf den Button für „Ihre Vorlage übernehmen“ online bringt. Vor Änderungen sollte man aber die letzte funktionierende Version sichern damit man im Falle einer ungewollt fehlerhaften Änderung auch wieder auf den letzten funktionierenden Stand zurück wechseln kann.

 

Në fund të cilësimeve, gjithashtu mund të krijoni blloqet e tekstit tuaj. Këto tekste pastaj mund të përdoren në kuotat ose faturat në kokë ose në këmbë. Kjo kursen kohë dhe ju lejon të përdorni gjithmonë të njëjtat tekste pa pasur nevojë të shkruani ato në çdo kohë. Me formularët për faturën ose ofertat, mund të kombinohen disa tekste ose tekstet gjithashtu mund të ndryshohen.

 

 

NEU: Standardtextblöcke

Unter [START] -> [EINSTELLUNGEN] können Sie im Reiter „Textblock bearbeiten“ einen Textblock als Standard-Textblock für seine jeweilige Kategorie festlegen. Klicken Sie hierfür auf den Textblock den Sie als Standard-Textblock festlegen möchten und aktivieren Sie das Kästchen am Ende der Seite.

Standardtextblock

Abbildung: Standardtextblock

 

 

Bitte beachten sie dass sie für jeden Textblock-Typ nur einen Standardtextblock auswählen können, d.h. wenn Sie einen Textblock als Standard-Textblock definieren wird diese Einstellung bei einem eventuell bereits vorhandenen Standard-Textblock überschrieben.

Der als Standard-Textblock gewählte Text wird dann bei der Erstellung einer Rechnung als Kopf- oder Standardtextblock voreingetragen.

 

 

NEU: Individualisierbare Tabellen

Wir haben in den letzten Monaten einiges an Aufwand investiert um Verpura für Sie noch individualisierbarer zu gestalten. Aufgrund von diversen Benutzeranfragen, die sich hauptsächlich darum drehten dass gewissen Felder in einigen Tabellen für den jeweiligen Benutzer entweder wichtig oder aber auch überflüssig sind, haben wir beschlossen dass die sinnvollste Lösung ist, den Benutzer selbst entscheiden zu lassen welche Felder in welchen Tabellen angezeigt werden sollen um jedem Benutzer ein optimales Arbeiten mit Verpura zu ermöglichen. Sie können diese Einstellungen für Ihre Verpura-Account unter [START] – [EINSTELLUNGEN] in der mittleren Spalte treffen. Wir haben derzeit diese Anpassbarkeit für drei zentrale Tabellen umgesetzt und werden diese Möglichkeiten in der Zukunft noch erweitern:

 

Individualisierbare Tabellen

Abbildung: Individualisierbare Tabellen

 

  • Projektbuchungen und Rechnungszeilen: Hier können Sie das Aussehen Ihrer Projektbuchungen und Rechnungszeilen anpassen. Diese Tabellen finden Sie z.B. in der Buchungsübersicht von Projekten, bei Barverkäufen und Stammkundenrechnungen sowie bei den Posten einer Rechnung. Sie können die verschiedenen Spalten der Tabelle ein- oder ausblenden und so die Tabelle nach Ihren Wünschen gestalten.

 

Einstellungen Projektbuchungen

Abbildung: Einstellungen Projektbuchungen


  • Abgesehen vom Aussehen der Tabellen können Sie hier auch festlegen ob Sie grundsätzlich mit Brutto-Preisen (also von Preisen inkl. Steuern) oder mit Netto-Preisen (also von Preisen exkl. Steuer) arbeiten möchten. Dies hat u.a. Einfluss darauf von welchem Wert ein Euro-Rabatt abgezogen wird. Nehmen Sie als kurzes Beispiel eine Ware mit einem Netto-Preis von 10 € und einem Mwst.-Satz von 20 % an. Daraus ergibt sich ein Brutto-Preis von 12 €.
    Ist in Verpura die Einstellung „Netto-Preise verwenden“ gewählt, so wird ein Rabatt von 2 € vom Netto-Preis abgezogen, d.h. die Berechnung des Brutto-Preises würde folgendermaßen lauten: 10 € - 2 € ergibt einen reduzierten Netto-Preis von 8 €, addiert man hierzu die Mwst. ergibt sich ein reduzierter Brutto-Preis von 9,60 €.
    Ist hingegen die Einstellung „Brutto-Preise verwenden“ gewählt, so werden die 2 € Rabatt direkt vom Brutto-Preis abgezogen, d.h. es ergibt sich ein neuer Brutto-Preis von 12 € - 2 €, also im Endeffekt ein Preis von 10 € inkl. Steuern.
  •  
  • Waren- und Leistungstabellen: Hier können Sie das Aussehen der Tabellen die bei Barverkäufen sowie Stammkundenrechnungen zum Anzeigen der Verfügbaren Waren und Leistungen verwendet werden. Sie können die verschiedenen Spalten der Tabelle ein- oder ausblenden und festlegen, wie viele Elemente pro Seite angezeigt werden sollen.

 

Waren- und Leistungstabellen

Abbildung: Einstellungen Waren und Leistungstabellen

 

 

  • Warenübersicht Einstellungen: Hier können Sie die Anzeigeoptionen der Warenübersichtstabelle, die Sie unter [WAREN] – [ÜBERSICHT] finden anpassen. Sie können die verschiedenen Spalten der Tabelle ein- oder ausblenden, festlegen wie viele Elemente pro Seite angezeigt werden sollen und einstellen ab welcher Textlänge Felder wie „Bezeichnung“ oder „Notizen“ abgekürzt werden.

 

Einstellungen Waren Übersicht

Abbildung: Einstellungen Waren Übersicht

 

 

 

 

 

Pasqyra e të dhënave master duket si kjo:

stammdaten 1
Figura: të dhënat master të përziera
 

Nën [Start] - [Master data] cilësimet themelore të "Klientit" tuaj mund të ndryshohen. Një klient mund të ketë një ose më shumë përdorues. Ky klient përfaqëson kompaninë tuaj, kështu që duhet të specifikoni këtu të dhënat e adresës, si dhe një person kontakti i kompanisë suaj. Këto të dhëna do të jenë të dukshme më vonë në çdo faturë, ofertë, etj. Për më tepër, detajet e bankës tuaj mund të ndryshohen këtu, siç janë ID e TVSH-së. Numrat e UID-ve janë unike brenda Bashkimit Evropian dhe mund të bëjnë që mallrat dhe flukset e mjeteve monetare të gjurmohen. Ju mund të gjeni se si të aplikoni për një numër UID në www.bmf.gv.at.

IBAN (Numri Ndërkombëtar i Llogarisë Bankare) është përfaqësimi ndërkombëtar i një llogarie bankare dhe është e shënuar në deklaratën tuaj bankare ose në internet në të dhënat tuaja telebanking. BIC (Kodi Identifikues i Bankës) është emri i shkurtër i bankës në mbarë botën dhe prandaj është i rëndësishëm për pagesat e huaja. Detajet e bankës gjithashtu do të shfaqen në çdo dokument të gjeneruar, ashtu si të dhënat tuaja të korporatës.

 

Ju gjithashtu mund të eksportoni të dhënat tuaja nga skedari i skedarit ose bazës së të dhënave këtu. Më shumë për këtë nën Eksportin e të dhënave.

 

Për më tepër, ju mund të konfiguroni normat e taksave për menaxhimin e mallrave tuaj këtu. Në parim, një sërë normash tatimore aktuale është paracaktuar në vendin tuaj. Megjithatë, nëse keni nevojë për tarifa të ndryshme tatimore, mund të shtoni disa këtu, ose thjesht t'i redaktoni ato me ikonën e xhamit zmadhues.

 
stammdaten 2

Figura: Normat e taksave

 

Nën [Start] - [Edit profile] mund të modifikoni parametrat e përdoruesit:
 
profilbearbeiten 1

Figura: Ndrysho profilin e përdoruesit

 
Këtu ju redaktoni profilin tuaj të përdoruesit. Emri dhe adresa janë dhënë dhe pushimet private mund të vendosen këtu për regjistrimin tuaj kohor. Përveç kësaj, mund të përdorni edhe serverin tuaj të postës elektronike me Verpura. Nën "Cilësimet e avancuara të webmail" ju mund të jepni të gjithë informacionin e rëndësishëm, nëse keni nevojë për ndihmë, na kontaktoni!! Nëse përdorni llogarinë tuaj Verpura në bashkëpunim me Office 365, ju mund të shkruani këtu të dhënat tuaja të përdoruesit. Nëse ndryshoni fjalëkalimin e përdoruesit tuaj Office365, është e rëndësishme që këtu të futni fjalëkalimin përsëri! Ju gjithashtu mund të specifikoni nëse dëshironi të ruani dokumentet e Zyrës në dyqanin e skedarëve Microsoft ose Verpura. Më shumë informacion në dosje. Plus, emailet e Office 365 mund të sinkronizohen me Verpura. Kjo do të thotë që kur merrni një postë të re, Verpura automatikisht krijon një veprim të ri me dërguesin, subjektin dhe një ekstrakt të mesazhit tekst. Ju mund ta aktivizoni ose çaktivizoni këtë funksion në cilësimet e profilit tuaj të përdoruesit nën "Sinkronizoni Office365 Emails".
 
Kujdes: Përdorni një llogari Office 365 vetëm për një qasje VERPURA, përndryshe kjo mund të çojë në komplikacione në sync!
 
profilbearbeiten 2
Figura: Cilësimet e Office 365
 
Për më tepër, kontaktet dhe veprimet tuaja janë të vlefshme vazhdimisht me llogarinë tuaj Office 365 (parakusht është deklarata e saktë e "server Outlook" dhe "Zyra Domain"). Kjo është, në qoftë se ju të ndryshojë VERPURA një kontakt, ose krijoni një kontakt të ri, se kontakti është marrë në Zyrën 365th E njëjta gjë vepron në anën tjetër, nëse ju Nëse një nga kontaktet e Office 365 ndryshon, ky kontakt gjithashtu do të modifikohet në Verpura. I njëjti do të punojë me veprimet në Verpura dhe detyrat në Office 365! Është një detyrë e re e krijuar në Office 365, ju mund të zgjidhni "veprim në detyrë të re", në qoftë se një lloj i ri i veprimit që do të zbatohen në mënyrë të pavarur apo detyra të tilla duhet të jetë gjithmonë si të njëjtin lloj të veprimit të ruajtura.
 
office to verpura
Figura: Zyra - Sinkronizimi Verpura
 
Butoni "Cilësimet e sinkronizimit të kontakteve" ju drejton në një faqe të re ku mund të përcaktoni se cilët përdorues duhet të sinkronizojnë sa kontakte. Ju keni zgjedhur midis Asnjë, Të Gjitha ose të Zgjedhur. Nëse zgjidhni "Zgjedhur", mund të përcaktoni se cilat kontakte duhet të transformohen në Office 365.
 
admin synch de
Figura: Sinkronizimi i kontakteve të Verpura me Office 365
 

Nëse keni zgjedhur "Zgjedhur", shfaqet një buton i ri nën "Cilësimet e Office365", që ju çon në një faqe në të cilën mund të zgjidhni kontaktet që do të sinkronizohen. Kontaktet që keni krijuar vetë do të sinkronizohen si sinkronizim. Nëse nuk dëshironi që ky përdorues të jetë në gjendje të vendosë se cilat kontakte duhet të pajtohen, kjo element i menusë mund të fshihet pasi të jetë vendosur nëpërmjet menaxhimit të të drejtave.

ADMIN

Në modulin Admin, ju mund të krijoni bibliotekën tuaj për përdoruesit e Office 365. Kjo është vetëm një përparësi për ju nëse përdorni një plan E3 me domenin "@verpura.eu" nga ne. Të dhënat tuaja do të ruhen më pas në serverin e SharePoint dhe nuk mund të lexohen nga askush tjetër. Për më tepër, ky modul përdoret për të menaxhuar të gjithë përdoruesit e një klienti. Ju mund të krijoni një përdorues të ri, t'i fshini përdoruesit dhe gjithashtu të redaktoni të drejtat e tyre në VERPURA. Kjo do të thotë që ju mund të vendosni se cili modul VERPURA përdoruesi mund të përdorë. Kur fshini një përdorues ekzistues, ai nuk është fshirë. Të gjitha të dhënat e tij akoma ruhen në bazën e të dhënave. Vetëm përdoruesi nuk mund të hyjë më në VERPURA. Por mund ta riktheni përdoruesin e fshirë më vonë. Maskat e menaxhimit të përdoruesit mund të gjenden nën [START] - [ADMIN]. Por ky modul është i mundur vetëm për përdoruesit që zotërojnë të drejtat (menaxherët e klientëve) të VERPURA.
 
admin 1
Figura: Përmbledhja e menaxhimit të klientëve
 
Nëse klikoni në [ADMIN] ju do të shihni maskën e redaktimit. Të gjithë përdoruesit e klientit janë të shënuara në këtë faqe dhe ka tre butona në krye të ekranit: 'Krijo përdorues', 'Fshi përdorues', 'Rikthe përdorues'. Këto tre butona përdoren për të krijuar, fshirë ose rivendosur një përdorues.
 
admin 2
Figura: Krijoni përdorues të ri
 
Për të krijuar një përdorues të ri, duhet të plotësoni të gjitha fushat e kërkuara të formularit. Pasi të keni krijuar një përdorues të ri, do të ktheheni në listën e përdoruesve dhe përdoruesi i ri do të jetë i dukshëm në fund të kësaj liste. Ekziston një kufi për sasinë e përdoruesve në VERPURA: secili klient mund të ketë një maksimum prej 25 përdoruesish aktivë (të gjithë përdoruesit e fshirë nuk janë aktivë)..
 
admin 3
Figura: Përmbledhja e listës së përdoruesve
 
Hinweis: Fast alle Tabellen in Verpura können mit Hilfe eines Suchfelds durchsucht werden. Beachten Sie dass Verpura auch Teilbegriffe findet, d.h. wenn Sie den Begriff „Mustermann“ in einer Zeile in der Tabelle haben wird das mit dem Suchbegriff „Muster“, „mann“ oder auch „usterma“ gefunden werden.
 
Mit einem Klick auf „Erweiterte Suchoptionen“ können Sie in der sich öffnenden Box die Suche auf bestimmte Spalten der Tabelle einschränken. Wählen Sie dazu einfach die Spalten aus. Mit Hilfe der Steuerungs-Taste (Strg/Ctrl) ist auch eine Mehrfachauswahl möglich.
 
 suchfeld
 Abbildung: Erweiterte Suchoptionen
 
Außerdem können Sie die Tabelle mit einem Klick auf eine der Spaltenüberschriften nach dieser Spalte aufsteigend bzw. mit einem zweiten Klick auf die gleiche Spaltenüberschrift absteigend sortieren.
  sortierung
 Abbildung: Spaltenüberschriften
 
Am Ende der Tabelle haben Sie zusätzlich die Möglichkeit den Inhalt der Tabelle als CVS, Excel, XML oder PDF-Datei zu exportieren. Diese Daten können Sie verwenden um die Daten aus einer Tabelle dann beispielsweise in anderen Programmen zu importieren, in Excel zu editieren usw.
export
Abbildung: Datenexport
 
Ju duhet të shënoni kutitë përpara 'ID'. Ju mund të lidh përdoruesve të shumta edhe në qoftë se ju doni të fshini të gjithë. Pasi një përdorues fshihet, informacioni përdoruesi nuk do të jetë e shënuar në listën e përdoruesit.
 
rivendosur një përdorues fshihet është e ngjashme me një përdorues aktiv të fshini. Ju gjithashtu mund të riktheni përdorues të shumtë në të njëjtën kohë.
 
Kur ju klikoni mbi një përdorues në listën e përdoruesit, ju do të shihni një maskë që përfshin të gjitha modulet që janë atribuar atij përdoruesi. Kur një modul eshte i zgjedhur, kjo do të thotë është se përdoruesi ka të drejtat për këtë modul dhe mund ta përdorin atë. Ju mund të redaktoni të drejtat në këtë maskë. Zgjidhni kutinë e kontrollit, kjo do të thotë rreth që ia atribuojnë të përdoruesit të drejtën dhe të ndryshme. Për shembull: A keni pakontrolluar faturat Moduli 'dhe ruhet, përdoruesi i modulit VERPURA mund të përdorin më login tjetër.
 
admin 5
Figura: Të drejtat editojnë një përdorues