Bashkëqasja e skedarëve

Te menuja [SKEDARËT] - [BASHKËQASJA E SKEDARËVE] ju mund të menaxhoni bashkëqasjen e skedarëve.
 
Me bashkëqasjen e skedarëve është e mundur që skedarët tuaj privat t'i ofrohen edhe dikujt tjetër. Ky person do të pranojë një e-mail me një vegëz të skedarit të përbashkët. Ky skedar mund të redaktohet ose shkarkohet nga personi përmes kësaj vegëze. Nëse skedari është redaktuar, herën tjetër vegëza nën e-mail do të jetë versioni më i ri. Kjo është një përparësi për shembull, për faturat ose kalendarët. Përveç skedarëve të vetëm, edhe dosje të tëra mund të bashkëqasen. Nëse dosja do të shkarkohet, ajo do të konvertohet në një skedar ZIP. Shkarkuesi mund ta hap atë me WinRAR për të marrë dosjet. Shërbimi për bashkëqasjen e skedarëve ka shumë përparësi, sidomos me skedarët më të mëdhenj të cilët nuk mund të dërgohen më tutje me e-mail. Ju vetëm kopjoni atë në hapësirën tuaj të internetit Verpura dhe e bashkëqasni atë.
 
Siç tregohet në foto, te Pasqyra ju keni të gjitha dosjet në një shikim. Këtu ju mund të shihni se cilin skedar ose dosje me kë e bashkëqasni, ku dhe për sa kohë. Nëse dëshironi, mund t'i mbyllni lehtësisht bashkëqasjet në pritje.
 
1. Overview of all file shares
Ilustrim: Përmbledhja e të gjitha veprimeve të skedarëve

Bashkëqasja e skedarëve

Të gjitha formatet e skedarëve mga menaxhimi i skedarëve personal ose të tërë kompanisë mund të bashkëqasen me të tjerët, të jenë ato dokumente, fotografi apo video. Bashkëqasja e skedarëve personal duhet të përdoret vetëm për arsye private. Vetëm një përdorues i regjistruar mund të hyjë në këta skedarë, ndërsa skedarët e tërë kompanisë mund të redaktohen dhe krijohen nga çdo përdorues i një klienti të njejtë. Ju mund të krijoni lehtësisht një bashkëqasje duke klikuar në simbolin 'Bashkëqasja' -në dosje.
 
2. Mask to create a new file sharing
Ilustrim: Maska për krijimin e një bashkëqasjeje të re të skedarit
 
Në rastin e ardhshëm shfaqet një interfejs me të dhëna ku duhet ta vendosni personin i cili duhet ta marrë skedarin. E-mail adresa e tij është përvetësuar. Gjithashtu mund të caktoni periudhën kohore të bashkëqasjes së skedarit me përdoruesin, kështu që përdoruesi e sheh kohën që ka në dispozicion për të redaktuar apo shikuar skedarin. Nëse nuk vendoset periudha kohore, atëherë vlera standarde është 1 vit. Si opsion ju mund ta shtoni një tekst mesazh i cili dërgohet te pranuesi kur bëhet bashkëqasja. Ky mund të jetë një përshkrim i skedarit ose një formë kontakti.
 
3. mask to send file sharing
Ilustrim: Maska për dërgimin e bashkëqasjes së skedarit
 
Nëse aktivizimi është dërguar, do të gjenerohet një e-mail dhe do të dërgohet te pranuesi në sfond. Ky e-mail përmban një vegëz ku skedari i aktivizuar mund të shihet ose shkarkohet direkt. Kjo vegël është një avantazh i madh, veçanërisht nëse transferoni skedarë më të mëdhenj, si p.sh ftesa, shpërblime, fotografi, të cilat janë të ruajtura në web-hapësirën e Verpuras.
 

Social