Në Verpura ekzistojnë porosi hyrëse - të quajtura edhe blerjet hyrëse dhe porositë dalëse - të quajtura edhe porositë blerëse.

 

Social