Lista e Setit

 

 

Nën [MALLRAT] - [LISTA E SETIT], lehtësisht mund të gruposh mallra që kompania juaj shpesh i shet si set i pjesëve dhe më pas i ngarkon ato së bashku në mënyrë të përshtatshme. Për shembull, nëse kompania juaj ofron zgjidhje komplete kompjuterike, atëherë zakonisht ndodh që produktet e një seti të jenë gjithashtu në dispozicion individualisht. Duke supozuar se ju keni produktin "Kompjuter A", "Monitor B" dhe "Printer C", dhe tani doni t'u ofroni klientëve një zgjidhje komplete që përmban saktësisht këta tre artikuj, funksioni i listës së setit i Verpurës është zgjidhja perfekte për këtë situatë.

 

Duke klikuar mbi ‘Krijo Listën e Setit’, mund të shkruani një emër dhe një shënim të shkurtër. Pastaj shtoni produktet "Kompjuter A", "Monitor B" dhe "Printer C" në listën tuaj të re të setit, dhe lehtësisht mund të filloni të grumbulloni zgjidhjen tuaj komplete të re.


Ju gjithashtu mund të përdorni ‘Listën e Setit’ për të kombinuar mallrat dhe shërbimet në një paketë. Për shembull, nëse dëshironi të krijoni një faturë të materialit për "Pickerl" ose distinktivin TÜV në veturë, ju mund të përmbledhni mallrat dhe shërbimet (për shembull, mësimet e mekanikës) që gjithmonë nevojiten në një faturë të materialit. Mallrat ose shërbimet e nevojshme mund të regjistrohen veç e veç anash Listës së Setit.

 

Ju gjithashtu mund të shtoni një faturë të tërë të materialit në një faturë materialesh - kjo i lejon Verpurës të grupojë mallrat dhe shërbimet tuaja në çfarëdo rendi në mënyrë që ta bëj punën tuaj sa më të lehtë që të jetë e mundur.

Nëse një faturë ndryshon, kjo nuk ndikon faturat tashmë të regjistruara - ashtu si me mallrat dhe shërbimet - në mënyrë që të shmanget ndonjë shpallje e gabuar apo e paqëllimtë.

 

Ju mund të përdorni llogarinë e materialeve në fatura, oferta, etj. Artikujt individual të listës së setit pastaj postohen në të.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Social