Sasitë paralajmërime

 

Verpura ju ofron mundësi të dërgoni automatikisht alarme për mallrat që janë nën një sasi të raportimit të përcaktuar në një vend të caktuar magazinimi ose jo me e-mail tek ju.

 

Nën [START] - [SETTINGS], mund të përcaktoni adresën e e-mailit në të cilën këto paralajmërime janë dërguar në skedën "Cilësimet e paralajmërimeve të sasisë së mallrave".kt werden.

 

Ju mund të përcaktoni sasinë globale të raportimit për një produkt të caktuar direkt në detajet e mallrave duke përdorur fushën "Sasia e raportimit në të gjithë shoqërinë". Nëse stoku i përgjithshëm i këtij produkti bie nën këtë vlerë në të GJITHA vendet e magazinimitnjë email paralajmërues do të dërgohet në adresën e specifikuar.

 

Ju mund të përcaktoni sasinë e raportimit për vendndodhjen e magazinimit direkt kur mallrat ngarkohen ose shkarkohen në skedën "Shto ose ndrysho statusin e magazinimit". Vetëm plotësoni fushën "Shuma e raportimit të vendndodhjes së ruajtjes". Nëse stoku në këtë vend magazinimi bie nën sasinë e përcaktuar, ju do të merrni automatikisht një e-mail në adresën e e-mailit që keni specifikuar nën [START] - [SETTINGS].

 

Përveç kësaj, ju mund të shihni në faqen e fillimit ([START] - [HOME]) të gjitha sasitë aktualisht të tanishme të mallrave Paralajmërime në të njëjtën tab me emrin:

warenmengen1

Figura: Sasitë e mallrave Shqyrtimi i paralajmërimeve

 

Hinweis: Fast alle Tabellen in Verpura können mit Hilfe eines Suchfelds durchsucht werden. Beachten Sie dass Verpura auch Teilbegriffe findet, d.h. wenn Sie den Begriff „Mustermann“ in einer Zeile in der Tabelle haben wird das mit dem Suchbegriff „Muster“, „mann“ oder auch „usterma“ gefunden werden.
 
Mit einem Klick auf „Erweiterte Suchoptionen“ können Sie in der sich öffnenden Box die Suche auf bestimmte Spalten der Tabelle einschränken. Wählen Sie dazu einfach die Spalten aus. Mit Hilfe der Steuerungs-Taste (Strg/Ctrl) ist auch eine Mehrfachauswahl möglich.
 
 suchfeld
 Abbildung: Erweiterte Suchoptionen
 
Außerdem können Sie die Tabelle mit einem Klick auf eine der Spaltenüberschriften nach dieser Spalte aufsteigend bzw. mit einem zweiten Klick auf die gleiche Spaltenüberschrift absteigend sortieren.
  sortierung
 Abbildung: Spaltenüberschriften
 
Am Ende der Tabelle haben Sie zusätzlich die Möglichkeit den Inhalt der Tabelle als CVS, Excel, XML oder PDF-Datei zu exportieren. Diese Daten können Sie verwenden um die Daten aus einer Tabelle dann beispielsweise in anderen Programmen zu importieren, in Excel zu editieren usw.
export
Abbildung: Datenexport

 

Social