Libri i arkës

 

Libri i arkës mund të gjendet në menunë [Kontabilimet] – [Paratë e gatshme]:

 

1. Cashbook Overview

Ilustrim: Pasqyra e librit të arkës

 

Libri i arkës i integruar në Verpura ofron të gjitha funksionet e nevojshme për udhëheqjen e parave të gatshme të ligjshme. Me disa klikime mund të krijohen shënime të reja të librit të arkës. Të gjitha informatat përkatëse mund të shtohen online, duke përfshirë shumën, datën e faturës dhe tekstin e faturës. Libri i arkës ashtu si ditari i udhëtimit është i pandryshueshëm, në përputhje me rregulloret në fuqi. Shënimet e gabuara mund të anulohen. Funksioni përkatës është i disponueshëm duke klikuar në një faturë të vetme. Anulimet më pas mund të kontrollohen. Sipas kërkesës, Verpura mund të përpilojë një përmbledhje të librit të arkës për një periudhë të caktuar kohore, të cilën e zgjedhni ju.

 

Maska për krijimin e shënimeve në librin e arkës:

 

2. Mask to create new cashbook entry

Ilustrim: Krijimi i shënimeve të reja në librin e arkës

 

Ruajtja e shënimeve në librin e arkës është e mundur në disa hapa. Zgjedhni në cilin libër të arkës duhet të ruhet shënimi. Më pas, është e nevojshme të përcaktohet data e faturës, andaj duhet të vendosni tekstin përkatës të faturës. Shkruani shumën bruto, e cila tashmë përmban të gjitha tatimet (bruto = neto + taksë). Verpura pastaj llogarit automatikisht shumën neto, varësisht nga lloji i tatimit.

 

2. Mask to create new cashbook entry

Ilustrim: Libri i arkës – qasja në fatura

 

Për ta kryer një anulim, duhet të zgjedhni një faturë të vetme. Pas kësaj ju shihni një pasqyrë të faturës. Të gjitha informatat e ruajtura për atë faturë mund të shihen aty. Me një klikim në butonin "Anulo" ju mund të anuloni faturën përkatëse. Anulimi mund të kontrollohet më vonë. Duke klikuar mbi "Shfaq anulimet" do të shihni të gjitha anulimet e bëra deri më tani.

 

mobileApplication

Ilustrim: Aplikacioni Verpura

 

Me aplikacionin Verpura ju mund të regjistroni lehtësisht të dhënat bazë të një kontabilimi, si dhe mund t’i ruani direkt me një foto të faturës. Pastaj ju mund të punoni vetëm me foton e faturës pa pasur nevojë ta keni faturën origjinale. Për më tepër, me këtë aplikacion në Verpura ju mund të qaseni në librin e arkës, p.sh për të regjistruar shitjet me para në dorë. Natyrisht, ju gjithashtu mund të përdorni Verpurën edhe me shfletuesin tuaj të zakonshëm mobil.

 

ios title
Hape në Appstore Shkarkoicon-download
android-logo-leaning
Hape në Google Play Store Shkarkoicon-download
 

Social