RISI: Tabelat e personalizueshme

Në muajt e fundit kemi investuar përpjekje të konsiderueshme për ta bërë Verpuran edhe më të përshtatshme për ju. Për shkak të kërkesave të ndryshme të përdoruesve që kryesisht kanë lëvizur rreth fushave të caktuara, në disa tabela që janë ose të rëndësishme ose të tepërta për përdoruesit, ne vendosëm që zgjidhja më e mirë do të ishte lejimi i përdoruesve të vendosin se cilat fusha shfaqen në cilat tabela, për të lejuar kështu çdo përdorues të punojë në mënyrë optimale me Verpuran. Ju mund t'i bëni këto parametra për llogarinë tuaj Verpura nën [FILLO] - [VETITË] në kolonën e mesme. Aktualisht këtë përshtatje e kemi implementuar për tri tabela qendrore dhe do t'i shtrijmë këto mundësi në të ardhmen:

Individualisierbare Tabellen

llustrim: Tabelat e personalizueshme

Regjistrimet e projektit dhe linjat e faturimit: Këtu mund të rregullohet pamja e regjistrimeve të projektit dhe linjave të faturimit. Këto tabela mund të gjenden p.sh. në përmbledhjen e regjistrimeve të projekteve, shitjet me para të gatshme, faturat e rregullta të klientëve si dhe dërgimin e faturës. Ju mund të shfaqni ose fshihni kolonat e ndryshme në tabelë për të rregulluar tabelën sipas preferencave tuaja.

Einstellungen Projektbuchungen

Ilustrim: Parametrat e regjistrimeve të projektit

Përveç paraqitjes së tabelave, këtu mund të specifikoni nëse doni të punoni me çmime bruto (p.sh. çmimet duke përfshirë tatimet) ose çmimet neto (p.sh. çmimet pa tatim). Kjo ka ndikim në zbritjet promovuese në Euro. Për shembull malli me çmim neto prej 10 € dhe normë të TVSH-së prej 20% rezulton me çmim bruto prej 12 €.
Nëse parametri "Përdor çmimet neto" është selektuar në Verpura, një zbritje prej 2 € do të zbritet nga çmimi neto, domethënë llogaritja e çmimit bruto do të jetë si më poshtë: 10 € - 2 € rezulton me një çmim neto të reduktuar prej 8 €, duke shtuar TVSH-në rezulton me një çmim bruto të reduktuar prej € 9.60. Nëse, sidoqoftë, është selektuar parametri "Përdor çmimet bruto", zbritja prej 2 € do të zbritet direkt nga çmimi bruto, domethënë rezulton në një çmim të ri bruto prej 12 € - 2 €, kështu që në fund del një çmim prej 9.60 € përfshirë tatimet.

Waren- und Leistungstabellen

Ilustrim: Parametrat në Tabelat e Produkteve dhe të Performancës

Parametrat e Pasqyrës së Produkteve: Këtu mund t'i përshtatni opsionet e paraqitjes të tabelës së përmbledhjes së produkteve që mund ta gjeni në [PRODUKTET] - [PASQYRA]. Ju mund të shfaqni ose fshihni kolonat e ndryshme në tabelë, specifikoni sa elemente duhet të shfaqen për faqe dhe vendosni gjatësinë e tekstit nga të cilat fusha të tilla si "etiketa" ose "shënime" janë shkurtuar.

Einstellungen Waren Übersicht

Ilustrim: Parametrat e pasqyrës së produkteve