RISI: bllok-tekstet standarde

Nën [FILLO] -> [VETITË] në tabularin "Modifiko bllok-tekstin", mund të përcaktoni një bllok-tekst si bllok-tekst të parazgjedhur për kategorinë përkatëse. Për ta bërë këtë, klikoni në bllok-tekstin që dëshironi ta vendosni si bllok-tekst të parazgjedhur dhe kontrolloni kutinë në fund të faqes.

Standardtextblock

Ilustrim: Bllok-teksti standard

Ju lutem vini re se ju mund të selektoni vetëm një bllok-tekst standard për çdo lloj bllok-teksti. Nëse përcaktoni një bllok-tekst si bllok-tekst të parazgjedhur, ky parametër do të mbishkruhet nëse ekziston ndonjë bllok-tekst standard. Teksti i selektuar si bllok-tekst i parazgjedhur pastaj para-shkruhet kur krijohet një faturë si një mbi-tekst ose bllok-tekst standard.