LEDtec GmbH

 

“LEDtec GmbH” ka zhvilluar një RGB sistem kontrollues të dritave për klientët e saj, i cili mes tjerash është i kontrollueshëm nëpërmjet telefonit celular. “Gumpinger Software” si kompani e specializuar në fushën e IT-së, ishte përfshirë në zbatimin e këtij softueri.

Më shumë informacione ...

 

Verpura App

 

Përshkrimi:

VERPURA - NJË SOFTUER- TË GJITHA MUNDËSITË, është Zgjidhja për personat e vetëpunësuar dhe kompanitë e vogla, në mënyrë që të kenë një pasqyrë të të gjitha aktiviteteve të biznesit, siç janë: ERP (planifikimi i resurseve të ndërmarrjes), CRM (menaxhimi i marrëdhënieve me kontaktet), Office (menaxhimi i tekstit, tabelave, prezantimet, e-mail, etj.), veglat (menaxhimi i skedarëve, backup i të dhënave etj.). Me këtë program mundësohet kontrollimi i të gjitha proceseve relevante të biznesit. Është i lehtë, i sigurt, i pakomplikuar, me kosto efektive dhe i arritshëm nga kudo në botë. Ky aplikacion është një zgjerim i modulit ‘Verpura Për Kontabiliet’ – faturat mund të regjistrohen dhe fotografohen drejtpërdrejtë me telefon.

 

 

Aplikacioni mobil i ditarit të udhëtimit

Softueri për biznese “VERPURA” (NJË SOFTUER – TË GJITHA MUNDËSITË) ndër të tjera përmban edhe funksionin e ditarit të udhëtimit. Për ta thjeshtësuar regjistrimin e udhëtimeve afariste, lindi ideja e zhvillimit të një aplikacioni mobil me funksionalitetet e përshtatshme. Për shkak të situatës ligjore në Austri, ishte e rëndësishme të theksohet se zgjidhjet e bazuara në përcjelljen me GPS për përdorimin këtyre ditarëve nuk pranohen. Prandaj, zgjidhja duhej të ishte në përputhje me metodat përdorimit të ditarit të zakonshëm (pa ndryshime të mëvonshme, por që i ka rubrikat, kolonën e datës, automjetin e përdorur, kohëzgjatjen, qëllimin e udhëtimit, shoferin, kilometrazhin, etj).
Më shumë informacione ...

 

 

 

Cross Mobile Platform Website Viewer

 

Qasja tek web-sajtet në paisjet mobile përmes URL-ve nuk është shumë e përshtatshme për shkak të tasteve të vogla. Shpesh kur përdoruesi është në lëvizje, ai nuk ka kohë ta përdorë tastierën e vogël në celularin e tij. Për dallim nga kjo, një App në celular mund të startohet me një gisht.

Më shumë informacione …

 

 

Skaneri Mobil i Barkodit

 

Për të pasur mundësi përdorimi të skanuesve pa dhe me tela, në vERPura është zhvilluar dhe integruar Skaneri Mobil i Barkodit.

Më shumë informacione …