Ofertat

 

Moduli i ofertës së Verpura e bën të lehtë për ju të menaxhoni ofertat tuaja, të krijoni projekte nga oferta ose të faturoheni direkt mallrat dhe shërbimet e ofruara.

 

Nën menynë [PROJEKTE] - [OFERTË] do të gjeni pasqyrën e ofertës. Çdo ofertë ka një numër, ndoshta një numër shtesë, një klient për të cilin është krijuar kjo ofertë, një datë krijimi dhe një vlefshmëri, një status, si dhe një informacion të shkurtër përshkrues të brendshëm. Me informacionin e brendshëm, menjëherë mund të jepni informacione për një ofertë.

 

angebote-übersicht

Figura: Përmbledhje e ofertave

 

Përveç kësaj, ju keni mundësinë e kopjimit, riparimit, fshirjes, printimit të pikëpamjeve të ndryshme mbi ofertën në të djathtë të ofertës dhe gjenerimit të një urdhër furnizuesi nga kjo ofertë. Dallimi në mes të kopjimit dhe riparimit është se kur kopjoni të dhënat e klientit dhe numri i ofertës zhduket - kjo është kur ju vendosni një ofertë të ngjashme përsëri për një klient tjetër. Gjatë rimbursimit numri i ofertës mbahet dhe plotësohet me / 1, / 2 etj. Kështu që mund të shihni nëse ekzistojnë versione të ndryshme të ofertës - kjo mund të jetë e rëndësishme nëse është negociuar më gjatë. Kështu që ju nuk e humbni pamjen, cila ofertë aplikohet tani.

 

Hinweis: Fast alle Tabellen in Verpura können mit Hilfe eines Suchfelds durchsucht werden. Beachten Sie dass Verpura auch Teilbegriffe findet, d.h. wenn Sie den Begriff „Mustermann“ in einer Zeile in der Tabelle haben wird das mit dem Suchbegriff „Muster“, „mann“ oder auch „usterma“ gefunden werden.
 
Mit einem Klick auf „Erweiterte Suchoptionen“ können Sie in der sich öffnenden Box die Suche auf bestimmte Spalten der Tabelle einschränken. Wählen Sie dazu einfach die Spalten aus. Mit Hilfe der Steuerungs-Taste (Strg/Ctrl) ist auch eine Mehrfachauswahl möglich.
 
 suchfeld
 Abbildung: Erweiterte Suchoptionen
 
Außerdem können Sie die Tabelle mit einem Klick auf eine der Spaltenüberschriften nach dieser Spalte aufsteigend bzw. mit einem zweiten Klick auf die gleiche Spaltenüberschrift absteigend sortieren.
  sortierung
 Abbildung: Spaltenüberschriften
 
Am Ende der Tabelle haben Sie zusätzlich die Möglichkeit den Inhalt der Tabelle als CVS, Excel, XML oder PDF-Datei zu exportieren. Diese Daten können Sie verwenden um die Daten aus einer Tabelle dann beispielsweise in anderen Programmen zu importieren, in Excel zu editieren usw.
export
Abbildung: Datenexport

 

PDF Oferta

 

Në përmbledhjen e ofertës ka mënyra të ndryshme për të shtypur një ofertë:

 

Butoni i parë A ("ofertë e printimit") jep një PDF të ofertës.

 

Butoni i dytë B ("konfirmimi i porosisë së printimit") krijon një konfirmim të rendit për klientin, nëse ai e ka pranuar ofertën.

 

E treta butoni E ("llogaritja e kostos së printimit") ju ofron një listë të çmimeve individuale të mallrave dhe shërbimevetë ofruara.

 

Me butonin e katërt K ("përcaktimi i çmimit të printimit") mund të printoni një informacion jo të detyrueshëm të çmimit për këtë ofertë.

 

Nëse nuk keni nevojë për ndonjë nga këto dokumente (për shembull, përcaktimin e çmimit ose të çmimit), është gjithashtu e mundur këtu për të depozituar një shumëllojshmëri të ofertave, për shembull.

 

Angebot als PDF

Ilustrim: Oferta si një skedar PDF

 

Hinweis: Um das Aussehen Ihre Dokumente an Ihren Firmenauftritt anzupassen können Sie in den Einstellungen Ihr Firmenlogo hochladen. Wünschen Sie eine weitergehende Individualisierung können alle PDF-Dokumente die aus Verpura generiert werden an Ihr individuelles Layout angepasst werden. Kontaktieren Sie uns hierfür einfach.

Es ist auch möglich dass Sie selbst diese Vorlagen anpassen. Dazu kommen Sie unter Menü [START] – [EINSTELLUNGEN] im Block [Standardvorlagen bearbeiten] zur Wartungsseite für die Vorlagen:

 

Hier sind für alle in Verpura generierbaren PDF Dateien die Vorlagen hinterlegt. Man hat hier Zugriff auf die Verpura Standard Vorlagen und auf die jeweils aktuellen Vorlagen. Diese können hier verändert werden und das kann auch sofort getestet werden.

Verpura generiert die PDF Dateien durch XSL Transformationen. Das Design wird dabei durch Formating Objects (FO) beigebracht. Nähere Informationen dazu hier. Grob gesagt wird dabei aus einer XML Datei mit den Nutzdaten mit einem Stylesheet eine PDF Datei generiert. Es gibt auch kostenpflichtige Editoren die dabei bei der Gestaltung helfen können. So ein Editor ist z.B. in www.altova.com/XMLSpy integriert.

 

xml 

XML-Datei mit Nutzdaten (z.B. Rechnungsdaten)

+

 xml

XML-Datei mit dem Layout (XSL-Stylesheet)

=

 pdf

Generiertes PDF-Formular (z.B. fertige Rechnung)

 

Die XML-Datei mit den Nutzdaten sieht z.B. so aus (gekürzt):

 

RechnungXML

 Abbildung: XML-Datei mit den Nutzdaten (gekürzt)

 

Die dazugehörige XSL-Stylesheet-Datei sieht dann z.B. wie folgt aus (gekürzt). Darin enthalten sind Verweise der Art xslvalue-of die anzeigen dass an dieser Position ein Inhalt aus obiger XML-Datei eingefügt werden soll.

 

xsl

Abbildung: die dazugehörige XSL-Stylesheet-Date (gekürzt)

 

Daraus wird dann das fertige PDF-Formular generiert. Man kann diese XSL Datei beliebig verändern und die Änderungen auch testen bevor man das dann durch Klick auf den Button für „Ihre Vorlage übernehmen“ online bringt. Vor Änderungen sollte man aber die letzte funktionierende Version sichern damit man im Falle einer ungewollt fehlerhaften Änderung auch wieder auf den letzten funktionierenden Stand zurück wechseln kann.

 

Krijo / ndrysho ofertën

 

Për të krijuar një ofertë, klikoni në butonin "Krijo ofertë" nën menunë [Projekte] - [Oferta]. Për të redaktuar një ofertë, klikoni mbi një ofertë në pasqyrën e ofertës.

 

Në të dyja rastet, hapet pamje e detajuar e ofertës, në zonën e majtë mund të redaktoni të dhënat bazë të ofertës, si klienti, informacioni i brendshëm, data e skadimit etj. Mos harroni të ruani ofertën duke klikuar butonin "Ruaj" për të aplikuar ndryshimet tuaja!

 

Shënim: Në thelb, ofertat numërohen rresht. Nëse përdorni një sistem numërimi të ndryshëm për ofertat tuaja, ne me kënaqësi do të prezantojmë këtë për ju!

 

angebot-detailansicht

 

Figura: Modifiko ofertën

 

Përzgjedhja Customer / Personi i Kontaktit

 

Ju mund të përcaktoni si një klient dhe një person kontakti për një ofertë. Për ta bërë këtë, zgjidhni këtë ose këta në fushën Klienti ose personi i kontaktit dhe klikoni në butonin "Transferimi i të dhënave të klientit" ose "Kopjo të dhënat e personit të kontaktit".

 

Verpura pastaj automatikisht plotëson bllokun e adresave në të cilën oferta duhet të dërgohet. Ju mund ta redaktoni këtë bllok të adresës dhe përshëndetjen direkt nëse do të futni këtu informacion shtesë.

 

Blloqe tekst

 

Gjithashtu mund të futni blloqet e tekstit për kokë ose këmbë të ofertës suaj në pjesën e majtë. Këto tekste pastaj shtypen para dhe pas artikujve të ofertës, dhe mund të jenë p.sh. tekstet hyrëse, shpjegimet shtesë, etj. përmbajnë frazat e përdorura shpesh janë të paracaktuara, ju mund të përcaktoni blloqet e mëtejshme të tekstit standard ose të menaxhoni blloqet ekzistuese të tekstit duke klikuar në skedën "Blloqet e tekstit" nën Menuja [Start] - [Settings].

 

Pastaj zgjidhni një nga blloqet e paracaktuara të tekstit nga kutia e zgjedhjes dhe klikoni mbi butonin e gjelbër për të futur bllokun e tekstit në fund të fushës së tekstit. Ju gjithashtu mund ta ndryshoni këtë tekst ose nuk duhet të përdorni një bllok teksti dhe mund të futni tekstin tuaj.

 

Mallrat /Shërbimet /shtuar BOM

 

Në anën e djathtë të pamjes detaje ju keni mundësinë të shtoni mallra, shërbime dhe lista të pjesëve në ofertën tuaj. Thjesht shkruani sasinë dhe klikoni në butonin "Add" (karrocat e blerjes).

 

Përveç kësaj, ju keni mundësinë të futni mallra dhe shërbime falas në ofertë duke përdorur butonat "Shto shërbim falas" ose "Shto mallra falas". Klikoni në butonin përkatës dhe futni të dhënat kryesore të shërbimit / mallrave. Kjo është që të jetë në gjendje të ofrojë mallra ose shërbime

 

Ju gjithashtu mund të futni linja falas të tekstit me ose pa një nëntotal në ofertën tuaj. Kjo mund të jetë p.sh. shërbejnë për të grupuar artikujt tuaj të ofertës, shtoni komente shtesë në ofertë dhe shumë më tepër.

 

Në zonën më të ulët do të shihni një pasqyrë të të gjitha sendeve në ofertën tuaj:

angebot-detailansicht2

 Ilustrim: Vështrim i përgjithshëm i të gjitha sendeve

 

Duke klikuar në butonin "Edit Freetext" në anën e majtë të secilës linjë, ju mund të ruani një tekst shtesë falas për secilin produkt. Ju mund ta bëni këtë, për shembull përdorni për të specifikuar më mirë mallrate përgjithshme, për të shtuar kërkesa shtesë ose përshkrime në një artikull, etj. Në këtë tekst mund të shkruani edhe pjesë me germa të mëdha ose në numërim. Ju gjithashtu mund të ndryshoni zbritjen, çmimin e njësisë etj. Të çdo artikulli direkt këtu. Ju lutem vini re se ju mund të ruani linjë menjëherë pas çdo ndryshimi me ndihmën e butonit Save në anën e djathtë të vijës, përndryshe ndryshimet tuaja mund të humbasin.

 

Në të djathtë të secilës rresht ju do të gjeni butona për të korrigjuar, ruajtur ose madje edhe fshirë artikujt e ofertës.

 

Në fund të faqes është llogaritur shuma e ofertës. Tani mund të përcaktoni një zbritje shtesë këtu, për shembull, për të marrë një total të përgjithshëm ofertash. Përsëri, mos harroni të ruani ofertën pas ndryshimit! Figura: shuma e llogaritur e ofertës!

  

angebot-detailansicht3 Abbildung: errechnete Angebotssumme

 

 

Zahlungskonditionen

 

Sie haben verschiedene Möglichkeiten Ihre Zahlungsbedingungen wie Fälligkeitsdatum von Rechnungen, Rabatte, Skonto usw. zu definieren:

 

 

Einstellungen

 

Die allgemeinste Einstellung Ihrer Zahlungsbedingungen können Sie im Menü [Start] – [Einstellungen] im Reiter „Zahlungsmodalitäten“ festlegen:

 

1 einstellungen

 

 

Kontakte

 

Zusätzlich können Sie für jeden Ihrer Kontakte gesonderte Zahlungsmodalitäten festlegen. Klicken Sie dazu im Menü [Kontakte] – [Übersicht] auf einen Ihrer Kontakte und öffnen Sie den Reiter „Zahlungsbedingungen“:

 

2 kontakte

 

Zusätzlich können Sie hier festlegen, dass ein Kunde Rabatt auf eine bestimmte Produktkategorie bekommt.

Als Standardzahlungsbedingungen für neue Kunden werden die Konditionen aus den Einstellungen übernommen.

 

 

Angebote

 

Sie haben die Möglichkeit den Gesamtrabatt eines Angebot definieren indem Sie diesen am Ende der Seite im Reiter „Summen“ eingeben:

 

angebote

 

Außerdem haben Sie die Möglichkeit für jede Angebotszeile einen gesonderten Rabatt einzugeben:

 

angebote2

 

Vergessen Sie nicht die Änderungen jeder Zeile mit Hilfe eines Klicks auf den Speichern-Button rechts abzuspeichern!

 

 

Projekte

 

Sie können die Zahlungsbedingungen auch für jedes Projekt anpassen. Klicken Sie hierfür im Menü [Projekte] – [Übersicht] auf ein Projekt und geben Sie diese im Reiter „Zahlungsbedingungen“ ein:

 

3 projekte

 

Als Standardzahlungsbedingungen für neue Projekte werden die Konditionen des Kunden übernommen.

Die Rabatteinstellungen gelten auf den Gesamtbetrag aller Rechnungen die aus diesem Projekt erstellt werden.

 

 

Projektbuchungen

 

Zusätzlich haben Sie die Möglichkeit für jede einzelne auf das Projekt verbuchte Ware oder Leistung einen gesonderten Rabatt festzulegen:

 

4 projektbuchungen

 

Sie haben die Möglichkeit entweder einen prozentuellen oder einen fixen Rabatt festzulegen. Vergessen Sie nicht Ihre Änderungen mit einem Klick auf das Speichern-Symbol recht zu speichern.

 

 

Rechnungen

 

Sie haben beim Anlegen einer Rechnung ebenfalls die Möglichkeit die Zahlungsbedingungen nochmals anzupassen. Dieses können Sie im Reiter „Einschränkungen“ festlegen:

 

5 rechnungen

 

Die Standardeinstellungen für die Rechnung werden im Falle einer Projektrechnung aus den Projekteinstellungen, im Falle einer Stammkundenrechnung aus den Kundeneinstellungen und im Falle einer Barverkaufsrechnung aus den Einstellungen übernommen.

 

Gjeni një projekt ose faturë nga një ofertë

 

Në zonën e sipërme të pamjes së detajuar të ofertave ju do të gjeni butona për të gjeneruar një Projekt nga oferta ose për të faturuar  ofertën direkt.

 

Për ta bërë këtë, klikoni në butonin përkatës dhe zgjidhni në secilin rast artikujt e kuotimit që dëshironi të transferoni në projekt ose faturë. Në hapin tjetër, futni detajet e projektit ose faturën dhe klikoni mbi butonin Save për të përfunduar projektin ose faturën.

 

Lagerstände

Das folgende Diagramm beschreibt wann und an welchen Stellen in Verpura sich Warenbestände verändern. In Verpura kann der Lagerstand pro Lagerort getrennt betrachtet werden. Daher befindet sich hier im Diagramm der Lagerort als zentrale Stelle weil pro Ware und Lagerort erfasst wird. Gibt es keine unterschiedlichen Lagerorte kann man das einfach mit einem „Standardlager“ abbilden.

 

 

 waren

 

 1. Waren werden ausgelagert wenn Sie aus einem Angebot ein Projekt generieren und die entsprechende Ware in der Liste auswählen:

projekt aus angebot

 • Der Lagerstand Ihrer Waren wird ebenfalls reduziert wenn Sie eine Rechnung aus einem Angebot erstellen. Stornieren Sie die Rechnung wieder werden alle Waren dieser Rechnung wieder ins Lager zurückgebucht.
 • Waren werden ebenfalls aus dem virtuellen Lagerort ausgelagert, wenn Sie eine Ware auf ein Projekt verbuchen:
 •  waren verbuchen

  Stornieren Sie die Projekt-Rechnung wieder werden alle Waren dieser Rechnung wieder ins Lager zurückgebucht.

 • Lieferantenbestellungen können dazu benutzt werden um Waren von Lieferanten zu bestellen und diese automatisch in die Verpura Warenverwaltung einzufügen. Die Waren einer Lieferantenbestellung werden eingelagert wenn Sie den Status der Lieferantenbestellung auf „beendet“ setzen.
 • Waren werden ausgelagert wenn Sie den Status eine Kundenbestellung auf „versendet/abgeschlossen“ setzen.
 • In der Warenverwaltung können Sie Lagerstände im Reiter „Lagerstände hinzufügen oder verändern“ anpassen:

   warenverwaltung

  Um Waren hinzufügen geben Sie im Feld „Menge“ eine positive Zahl an, sollten Sie Waren aus Ihrem Lagerort entfernen wollen geben Sie bitte eine negative Zahl ein.
 • Wenn Sie Waren per Barverkauf oder Kundenrechnung verrechnen, werden diese aus dem virtuellen Lagerort ausgelagert. Stornieren Sie die Rechnung wieder werden alle Waren dieser Rechnung wieder ins Lager zurückgebucht.
 • Die Waren auf einem Lieferschein werden aus der Verpura Warenverwaltung entfernt, sobald Sie den Status des Lieferscheins auf „ausgeliefert“ setzen.
 •  

  Ofron arkiv

   

  AOferta, statusi i të cilave është caktuar të "bëhet", "i vjetëruar / zëvendësuar", "rendi alternativ" ose "i refuzuar", lëvizen automatikisht në arkivat e ofertave. Ju do ta gjeni nëse klikoni në butonin "Oferta e arkivit" nën menynë [Projekte] - [Oferta]. Këtu mund të kërkoni përmes ofertave të arkivuara dhe, nëse është e nevojshme, të ndryshoni statusin përsëri nëse diçka e re ka ndodhur në një ofertë tashmë të përfunduar.

   

  Struktura e arkivit të ofertës korrespondon saktësisht me strukturën e pasqyrës së ofertës.

   

  Raporti i ofertave

   

  Raporti i ofertave ju ofron një pasqyrë të shkurtër të ofertave të hapura dhe të përfunduara, nga njëra anë për përdoruesin e regjistruar aktualisht dhe nga ana tjetër për të gjithë përdoruesit e llogarisë suaj Verpura. Për menaxhimin e të drejtave të Verpura, ne mund ta vendosim atë për ju në mënyrë që vetëm ofertat e bëra vetë janë të dukshme.

   

  angebote-report
  Figura: Raportet e ofertave

   

   

  Als Erweiterung zu Verpura können Sie die Schnittstellenlösung der Firma Sermocore nutzen. Sermocore bietet die Möglichkeit, alle Belege (Rechnungen, Angebote, Lieferscheine, Bestellungen usw.) in digitaler Form einem Unternehmen zu übergeben. Dieses Unternehmen kann das dann automatisiert in deren Programme einlesen. Das Datenformat des Beleges kann dabei auch geändert werden - genau in das Format das ihr Partnerunternehmen unterstützt. Diese Möglichkeit ist eine Erweiterung von vERPura - kontaktieren Sie uns für das Einrichten dieses Zusatzmodules. sermocore Logo

   

   

   

  Social