Golden Pegasus 2012 i gazetës OÖ Nachrichten në kategorinë e veçantë "Integrimi"

 

Këtu në raport.