Buffalo

 

“Buffalo American Motorcycles GmbH”, që është edhe përfaqësuesi zyrtar i “Harley-Davidson” për Austrinë e Epërme, dëshironte një web-sajt që do t’i përmbushte kërkesat e veçanta. Nga njëra anë duhej të ishte fleksibël dhe individual, por në të njëjtën kohë edhe në harmoni me paraqitjen e markës Harley-Davidson. Qëllimi ishte që web-sajti të krijohet me një dizajn individual, i cili dallon nga web-sajtet tjera me përdorim të gjerë. Për më tepër, duhej që edhe administrimi të realizohet nëpërmjet sistemit CMS. Me këtë sistem klienti mundet vet ta ndryshojë përmbajtjen. Gjithashtu u vendos një web-dyqan i lidhur direkt me resurset e klientit për planifikim të shitjes.


Informata shtesë …

 

Connex Touristikpromotion GmbH & Co. KG

 

“Connex Touristik GmbH & Co KG” është e specializuar në fushat e promovimit, mbajtjes së klientëve dhe motivimit të punonjësve. Për këtë arsye, qysh para fillimit të projektit është përdorur një softuer profesional, por ky softuer nuk ishte i disponueshëm përmes internetit. Prandaj, qëllimi ishte që të ofrohet një zgjidhje efikase.


Informata shtesë …

 

Hausbauseminare

 

“Hausbauseminare” është një platformë online për njerëzit që duan të informohen rreth ndërtimit/rindërtimit të shtëpive. Jo vetëm të dhënat e pjesëmarrësve, por edhe detajet rreth seminareve dhe folësve duhet të pëfshihen në një vend. Një kërkesë tjetër ishte që baza e të dhënave të funksiononte si një CRM sistem i plotë funksional (Contact Relationship Management). Për shkak të sasisë së madhe të të dhënave, është e rëndësishme që asnjë e dhënë të mos përpunohet dy herë ose të humbasë. Poashtu, për klientin ishte e rëndësishme që të jetë në gjendje ta menaxhojë dhe ndryshojë vetë të gjithë përmbajtjen.


Informata shtesë …

 

 

Merz Brothers GmbH

 

Kompania “Merz Brothers GmbH” ofron shitje dhe servisim të konstruksioneve dhe paisjeve teknike për sektorin e laboratorëve kimik. Kërkesat për web-dyqanin ishin shumë specifike dhe individuale: një shumëllojshmëri e lartë e produkteve dhe njëkohësisht sasi e madhe e këshillave mbi produktet e kërkuara. Klienti duhej të ndihmohej që të gjente produktet e përshtatshme për konstruksionet e veta.


Informata shtesë …

 

Komisioni Evropian, projekti NETC @ RDS

 

NETC @ RDS e bën të mundur leximin e kartelave të ndryshme të sigurimit social të institucioneve të ndryshme të sigurimeve sociale nga vende të ndryshme, përmes vetëm një softueri dhe një lexuesi kartelash. Ky projekt u iniciua nga ‘eTEN-Initiative’ e Komisionit të BE-së.

Në veçanti, projekti ka të bëjë me faturimin elektronik të Kartelës Evropiane të Sigurimeve e cila në Austri gjendet në anën e pasme të e-kartelës.


Informata shtesë …

 

 

Oberösterreichische Gebietskrankenkasse

 

OÖGKK për shumë vite përdorë ekspertizë specifike rreth problemeve nga më të ndryshmet. Kësisoj, “Gumpinger Software” përdoret për zgjidhjen e IT problemeve shumë specifike.


Informata shtesë …

 

PICTEAL GmbH

 

Me PICTEAL bëhet e mundur gjetja e ofertave të shkëlqyeshme dhe ndarja e tyre me të tjerët. Mëpastaj, PICTEAL përpiqet të negociojë një çmim të veçantë me ofruesin. Në fillim kjo ekzistonte vetëm si ide..


Informata shtesë …

 

TWYN group marketing services & solutions AG

 

Kontraktori kishte një ide të paqartë rreth një platforme interneti e cila mundëson kontrollin mbi reklamën e klientit. Për më tepër, ishte planifikuar që kjo ta integronte projekin në web-sajtet tjera. Në fillim nuk ishte krejtësisht e qartë se si duhej implementuar projekti.

Informata shtesë …

 

UNIDOS Werbeagentur GmbH

 

Agjencia e reklamave “Unidos” kishte pranuar një porosi nga Ministria Federale Austriake e Ekonomisë, Familjes dhe Rinisë për të organizuar “Ditën e Mësimdhënies 2009”. Për këtë ngjarje u planifikua një web-sajt gjithëpërfshirës. Detyra për zbatimin e këtij projekti i’u besua “Gumpinger Software”, si një partner teknik i “Unidos”.

Informata shtesë …