Shërbimet:

Zhvillimi i softuerit me bazë në cloud

CloudComputing 

 

 

Më shumë se dhjetë vjet përvojë pune me:

 

HTML  html logo
Javascript  javascript
LAMP  sol-figure09-lamp-icon
AJAX  ajax
SOAP  soap
PostgreSQL  postgresql-logo
CSS  css-logo
J2EE  logo-j2eehosting
Java  Java
JDBC  JDBC
JSP  jsp
Linux  linux
PHP  php
SQL
SQL
Web Services